Tasarım

Tasarım nedir ve Tasarımcı kimdir?

Tasarım, bir sorunun çözümü için geliştirilmiş plan ya da fikirdir. Tasarım, öncelikle zihinde var olan bir fikirdir; ama bu fikir bir biçim verme dinamiğini içerir ve oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir nesne olarak somutlaşır. Buna göre, her tasarım olgusunda bir fikir ve o fikre göre biçimlenmiş bir nesne bulunur.
Tasarım kavramı her çeşit nesnenin ve düşüncenin insan tarafından oluşturulması anlamında kullanılmaktadır.

 

Tasarım Eğitimi ve Tasarımcı

Tasarım eğitimi, bireylerin seçtikleri sanat alanında eğitim almalarını sağlayarak bilgi ve beceri kazanmalarını, yeni ve özgün tasarımlar ortaya koyabilmelerini, ilgili alanda deneyim kazanmalarını sağlar.
Tasarımın her boyutu öğrenme-bilgi edinme temeline dayanmaktadır. Bu nedenle tasarımda öğrenme ve bilgi edinmenin sonu yoktur ve tasarımcı sürekli araştırma yapmak, kendini geliştirmek zorundadır.
Tasarımcıların aldıklar eğitim doğrultusunda kendi fikirlerini ve yeteneklerini yaratıcılıklarıyla birleştirip eşsiz ürünler ortaya çıkarmaları mümkündür.

Tasarımcı bir ürünü tasarlarken toplumun beklentilerini göz önünde bulundurmalıdır. Tasarımların gerçekleştirilmesinde firma politikaları, işletmenin ekonomik durumu, müşteri istekleri, hammadde-yardımcı malzeme ve pazar gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tasarımcının Tanımı

Sanat yapılarını yaratan kişiye sanatçı denilmektedir. Sanayi ürününü ya da teknik bir ürünü yaratan kişiye de tasarımcı denilmektedir. Tasarımın öneminin artması ile beraber, tasarımcı kimdir? Soruları da artmaktadır. Küresel rekabette öne çıkmak isteyen firmalar, en iyi tasarımcıyı bulmak istemektedir.

Bir ülkenin ekonomik kalkınması, teknolojik gelişmesine nasıl bağlı ise, teknolojik gelişmesinde para, yönetim, makine ve pazarlar birlikte yetişmiş insan gücüne de o oranda bağlıdır.
Bir ülkedeki teknolojik gelişme, diğer bir ülkeye kolayca ve hızla geçebilmektedir. Bu nedenle gelişen teknolojiye paralel olarak insan gücünün de ihtiyaçlara uygun yetiştirilmesi gerekmektedir.
İnsanın gereksinimleri yaşadığı zamana, teknolojik gelişmelere göre değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir. Buna bağlı olarak yaşadığımız çevrede her alana el atmış olan tasarlama olgusu da gelişmeler göstermiştir. Bir ürünün tasarlanmasında kullanılan yöntemler zamana ve teknolojiye göre farklılık gösterse de kültürel, ekonomik, teknolojik, sosyal v.b faktörler tasarlanacak ürünü ve tasarımcıyı etkilemeye devam edecektir.

Aklınızın bir köşesinde keşke hayata geçirsem dediğiniz bir projeniz veya tasarımınız illa ki vardır. Tasarım konusunda yapılan anketimizin sonuçlarını tasarımla ilgilenentasarımcılara ilham vermesi açısından buraya ekledik. Hep birlikte sonuçları görelim.

 

1. Sizinde parlak bir fikriniz var mı?

 • A) Evet (%75.19)
 • B) Hayır (%24.81)

2. Bir projeniz var ve maddi desteğe ihtiyaç duydunuz. Peki nasıl bulabileceğinizi biliyor musunuz?

 • A) Evet kesinlikle (%31.78)
 • B) Biraz zor gibi (%51.94)
 • C) İmkansız görünüyor (%16.28)

3. Bir proje veya tasarımın hayata geçirilmesi için neye ihtiyaç duyarsınız?

 • A) Zaman (%6.20)
 • B) Sermaye (%45.74)
 • C) Teşvik (%7.75)
 • D) Yönlendirme (%3.10)
 • E) Beceri (%11.63)
 • F) Azim (%25.58)

4. Kendinizi girişimci biri olarak hayal edin. Hangi alanda tasarım yapmayı düşünürdünüz?

 • A) Ev mimarisi (%24.81)
 • B) Mobil uygulama ve yazılım (%24.81)
 • C) Endüstriyel aletler (%6.98)
 • D) Güzel sanatlar (%13.18)
 • E) Tıbbi cihazlar (%1.55)
 • F) Makine parçaları (%3.88)
 • G) Eğitim (%24.81)

5. Hayata geçirdiğiniz bir tasarımınız oldu mu?

 • A) Evet (%18.60)
 • B) Hayır (%81.40)

6. Bir fikriniz veya projeniz için patent başvurusunda bulundunuz mu?

 • A) Evet (%6.98)
 • B) Hayır (%93.02)

 

 

Adres

Yeşilce mah. Yunus Emre cad. No:8/1 Kağıthane İstanbul

Telefon

0212 621 37 51
0505 010 2356

E-Mail Adresi

info@monket.com.tr

Sosyal Ağlar
Anket Ver