Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kavramlar

Günlük hayatımızda birçoğumuz Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama okurken kavramlar ve içerdiği manalar konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz acaba diye kendimize bu soruyu soruyor muyuz? İmdat GENÇOL tarafından hazırlanan bu bilgi yarışması sorularına verilen cevapların analizlerini birlikte incelemiş olacağız...

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kavramlar Anketi

1. Manası ‘’İnek’’ olan surenin adı nedir?

 • A) Nisa (%9.09)
 • B) Bakara (%57.58)
 • C) Furkan (%3.03)
 • D) Nahl (%30.30)

2. İsrailoğulları’ndan olan ve Musa Aleyhisselam ile birlikte denizi geçtikten hemen sonra altından bir buzağı yapıp kavmine bu Musa’nın ilahı diyen kimdir? 

 • A) Samiri (%39.39)
 • B) Bahira (%30.30)
 • C) Belam-ı Buara (%15.15)
 • D) Varaka (%15.15)

3. Hendek Savaşı’nı konu alan sure hangisidir? 

 • A) Duhan (%28.13)
 • B) Ali İmran (%25.00)
 • C) Tevbe (%15.63)
 • D) Ahzab (%31.25)

4. Besmele ile başlamayan sure hangisidir? 

 • A) Enfal (%10.00)
 • B) Neml (%10.00)
 • C) Tevbe (%73.33)
 • D) Yunus (%6.67)

5. İlk Medine’de ortaya çıkan ve iman etmedikleri halde iman etmiş gibi kendilerini gösterenlere ne ad verilmiştir? 

 • A) Müşrik (%33.33)
 • B) Münafık (%56.67)
 • C) Kafir (%3.33)
 • D) Fasık (%6.67)

6. Miraç hadisesini de içine alan ve manası “Gece yürüyüşü” olan surenin adı nedir? 

 • A) İsra (%62.50)
 • B) Fussilet (%15.63)
 • C) Taha (%6.25)
 • D) İnşirah (%15.63)

7. Allah (c.c) Kuran’da hangisinin üzerine yemin etmemiştir? 

 • A) Tur dağı (%53.13)
 • B) Deniz (%9.38)
 • C) Güneş (%3.13)
 • D) Karınca (%34.38)

8. “Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da uyar.” hitabı ile başlayan surenin adı nedir?

 • A) Mümtehine (%9.68)
 • B) Müddessir (%58.06)
 • C) Enam (%19.35)
 • D) Mücadele (%12.90)

9. Allah’ın (c.c) bir sivrisinek ile helak ettiği zorba kral ile ona gönderilen peygamberin ismi hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Firavun-Musa (a.s) (%36.67)
 • B) Nemrut-İbrahim (a.s) (%36.67)
 • C) Calut-Davut (a.s) (%10.00)
 • D) Karun- Musa (a.s) (%16.67)

10. Anlamı “Karınca” olan ve Süleyman (a.s)’ın ordusunun geldiğini görünce ezilmemeleri için karınca topluluğunu uyaran bir karıncayı da konu alan surenin adı nedir? 

 • A) Neml (%50.00)
 • B) Ankebut (%20.00)
 • C) Nahl (%26.67)
 • D) Sad (%3.33)

11. Allah’ın verdiği zenginlik ile ün salan ve servetinin zekatını vermediği için sarayı ile birlikte yerin dibine batırılan kişi kimdir?

 • A) Nemrut (%30.30)
 • B) Firavun (%18.18)
 • C) Karun (%51.52)
 • D) Hammurabi (%0.00)

12. Anlamı demir olan ve demirin de gökten yeryüzüne indirildiğini, insanlık için de çok faydasının olduğunu bize açıklayan surenin adı nedir? 

 • A) Duhan (%10.00)
 • B) Tin (%30.00)
 • C) Kehf (%10.00)
 • D) Hadid (%50.00)

13. Allah’a iman eden ve İsa (a.s)’ın da arkadaşları olan Havariler’in Allah’ın gökten bir sofra indirme isteğini anlatan ve manası da “Sofra” olan surenin adı nedir? 

 • A) Maide (%43.33)
 • B) Hicr (%16.67)
 • C) Sebe' (%23.33)
 • D) Saffat (%16.67)

14. Kuran’da bazı surelere peygamberlerin ismi verilmiştir. Hangi peygamberin ismi bir sureye verilmemiştir?

 • A) İbrahim (%31.25)
 • B) Musa (%34.38)
 • C) Nuh (%9.38)
 • D) Hud (%25.00)

15.  Yeryüzünde ilk şirkin ortaya çıkışıyla birlikte kavmine gönderilen ilk peygamber hangisidir?

 • A) Adem (a.s) (%38.71)
 • B) Şit (a.s) (%32.26)
 • C) Nuh (a.s) (%25.81)
 • D) İdris (a.s) (%3.23)

16. Bir peygamber dışında Allah (c.c)’ın gönderdiği bütün peygamberler kavimlerine “Ey kavmim” diye başlayan hitap ile uyarıda bulunmuştur. İstisna olan bu peygamber hangisidir?

 • A) İsa (a.s) (%40.63)
 • B) Şuayb (a.s) (%9.38)
 • C) Salih (a.s) (%12.50)
 • D) Süleyman (a.s) (%37.50)

17. Manası “Gök gürlemesi” olan ve gök gürlemesinin de hamd ile Allah’ı zikrettiğini bize açıklayan surenin adı nedir? 

 • A) Kaf (%27.03)
 • B) Casiye (%13.51)
 • C) Gaşiye (%27.03)
 • D) Ra'd (%32.43)

18. Allah (C.C)'ın bal yapması için arılara ilham verdiğini ve balın da insanlar için şifa olduğunu belirten, manası da “Arı” olan surenin adı nedir?

 • A) Fatır (%10.34)
 • B) Nahl (%55.17)
 • C) Saffat (%10.34)
 • D) Fussilet (%24.14)

19. Kuran’da hangi meyvenin adı geçmez?

 • A) Nar (%16.67)
 • B) Üzüm (%3.33)
 • C) Çilek (%70.00)
 • D) İncir (%10.00)

20. Cennetliklere hizmet için yaratılan ve hiçbir zaman yaşlanmayan gençlere verilen isim nedir?

 • A) Gılman (%33.33)
 • B) Huri (%40.00)
 • C) Malik (%26.67)
 • D) Selsebil (%0.00)

 

Adres

Yeşilce mah. Yunus Emre cad. No:8/1 Kağıthane İstanbul

Telefon

0212 621 37 51
0505 010 2356

E-Mail Adresi

info@monket.com.tr

Sosyal Ağlar
Anket Ver