Anketlerin Uygulanma Yöntemleri

Anketlerin Uygulanma Yöntemleri

Anketler denilince aklımıza ilk gelen mektupla yapılan değerlendirmelerdir. Hepimiz bir şekilde mektup ile anket almışızdır. Mektup ile yapılan anketlerin birçok avantajları vardır.

Anketi uygulayana maliyeti fazla değildir ve geniş bir kitleye gönderilebilir. Aynı zamanda cevaplayıcıya zaman ve yer kısıtlaması olmadan kolaylıkla yanıtlama imkanı tanır. Bunun yanında, mektup anketlerinin de dezavantajları vardır. Yanıtlama oranı çok düşük olmakla birlikte detaylı bir yanıt almak için iyi bir araç değildir.

Anketlerin ikinci bir türü ise belirli bir gruba uygulanan anketlerdir. Örnek cevaplayıcı grubu bir araya getirilip bir dizi soruları yanıtlamaları istenir. Geleneksel olarak, bu türde anketler cevaplayıcıların rahat bir

ortam içinde oluşturulan grupta uygulanır. Araştırmacı hazır bulunan cevaplayıcılara anketleri dağıtır ve yanıtlama oranı yüksek olduğuna emin olarak anketleri uygular. Eğer cevaplayıcıların bazı sorular üzerinde şüpheleri varsa, anketleri yanıtlarken rahatlıkla daha fazla bilgi isteyebilirler. Grup oluşturmak yerine hazır olan gruplara da anketleri uygulayabiliriz (şirketler, iş

alanları vb.). Grupla uygulanan ve başka bir tür olan grupla görüşme ya da odaklanma grubu anketleri arasındaki farklar nelerdir? Grupla uygulanan anketlerde cevaplama araçları dağıtılarak, salonun içinde tamamlanması istenir. Grupla görüşme veya odaklanma grup anketlerinde ise görüşmeciler toplantı halindedir. Grup olarak çalışarak birbirlerinin sorularını ve yorumlarını dinlerler. İçlerinden birisi bütün grup için not alır ve her biri bireysel olarak görüşmeyi tamamlamazlar.

 

Diğer anket türleri ile daha az benzerlik taşıyan anket türü ise eve bırakılan anketlerdir. Bu yöntemle araştırmacı cevaplayıcının evine ya da işyerine giderek anketi cevaplamasını ister. Bazı durumlarda araştırmacı cevaplayıcının mektup ile geri göndermesini ister ya da kendisi giderek anketi cevaplayıcıdan alır. Bu yöntemde grupla uygulanan ya da mektupla uygulanan her iki anket türünün avantajları birlikte elde edilmesi amaçlanır. Mektupla uygulanan anket türündeki gibi, cevaplayıcı istediği zamanda ve uygun yerde yanıtlama avantajı ile grupla uygulanan anket türündeki cevaplayıcı ile birebir temas kurma avantajı birlikte sağlanmış olur. Aynı zamanda cevaplayıcı çalışma üzerinde soru sorarak nasıl yanıtlanması konusunda daha fazla açıklayıcı bilgi sahibi olabilir. Genel olarak, bu yöntemle istekli olan kişilere yanıtlandırarak, yanıtlama oranını yükseltmek amaçlanır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle anketler elektronik ortamda da uygulanabilir hale gelmiştir. Mektuplaşma artık eski önemini yitirdiği gibi günlük hayatta ve iş hayatında iletişim, yüksek düzeyde elektronik posta aracılığıyla sağlanır bir hal almıştır. İnternet üzerinden iletişimin hem hızlı hem ekonomik olması anketlerin internet aracılığıyla uygulamasını kolaylaştırmıştır. Anketler elektronik posta ekiyle bir dosya aracılığıyla gönderilebilir ve cevaplayıcı cevaplarını üzerine işaretleyerek ve görüşlerini yazarak dosyayı kaydedip araştırmacıya geri gönderebilir veya ikinci bir yöntem olarak araştırmacı bir internet sitesi aracılığıyla anket sorularını içeren bir bağlantı (link) hazırlayarak, katılımcılara hazırladığı bağlantıyı elektronik posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderebilir. Böylece katılımcılar anketi kolaylıkla cevaplandırabilirler. Elektronik posta ekini bilgisayara indirip cevaplarını kaydettikleri dosyayı araştırmacıya göndermeleri katılımcıların daha fazla zamanını alan bir yöntemdir. Ancak internet sitesi aracılığıyla anket bağlantısının gönderilmesi hem katılımcı hem de araştırmacı açısından zaman tasarrufu sağlamaktadır.

İnternet üzerinden anket uygulaması aynı zamanda araştırmacının işini kolaylaştırmaktadır şöyle ki internet, ücretsiz anket bağlantıları hazırlama siteleri sunmakta hem de katılımcılar tarafından verilen cevaplar sisteme otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylece araştırmacının veri girişi yapmasına gerek kalmamaktadır. Eski usulde katılımcıların cevapları, araştırmacı tarafından bilgisayara girilmekte ve bu yöntem hem çok vakit almakta hem de veri girişi esnasında araştırmacının hatalı veri girişi yapmasına neden olabilmektedir. İnternet sitesi üzerinden anket yönteminde katılımcıların cevapları sisteme otomatik olarak kaydedildiği için veriler cevap havuzunda toplanarak, bilgisayar dosyası aracılığıyla SPSS gibi istatistiki analiz programlarına kolayca aktarılabilmektedir.Böylece veri girişi sırasında araştırmacıdan kaynaklanabilecek hatalar önlenmekte ve hem zaman tasarrufu sağlanmakta hem de anketör, soru kağıdı vb. kullanılmadığı için ekonomiktir. Ayrıca anket sitelerinde soru formunu hazırlarken soruların tümüne veya araştırma için kesinlikle cevap alınması istenilen sorulara “gerekli” ibaresi işaretlenerek katılımcıların ilgili soruları yanıtlamadan anketi göndermesi engellenmektedir. Sistem, katılımcının yanıtlamadan geçtiği soruları işaretleyerek, “bu soruları cevaplandırmadan anketi tamamlayamazsınız” uyarısı vermektedir. Böylece ankette kayıp veri (missing value) sorunu ortadan kalkmaktadır. Katılımcılar, ankette anlamadıkları ifadeler olduğu takdirde araştırmacıya e-posta yoluyla soru sorabilir ya da araştırmacı e-posta gönderirken telefon numarası vb. iletişim bilgilerini paylaştığı takdirde telefon üzerinden veya diğer iletişim araçları yoluyla iletişime geçerek anket hakkındaki sorularını araştırmacıya iletebilir. Özetle, internet üzerinden anket uygulaması kullanışlı ve faydalı bir yöntem olarak addedilebilir.

Bu yöntemlere ek olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi(CATI: Computer Aided Telephone Interview) yöntemiyle anket uygulaması yapılabilir. Burada araştırmacı ya da anketör, araştırma katılımcılarıyla telefonda görüşerek anket sorularını katılımcıya teker teker yöneltir ve katılımcının verdiği cevapları bilgisayara görüşme esnasında kaydeder. Cevaplar bilgisayara girilirken o an hata yapılsa bile daha sonra ses kayıtları dinlenerek yapılan bir hata varsa düzeltilebilir. Bu yöntem, anket formunun dağıtılarak yapıldığı anketlere göre daha sağlıklıdır çünkü kanıt olarak katılımcının ses kaydı mevcuttur. Öteki yöntemde anketör, anketlerin zamanında tamamlanabilmesi için etik olmayan bir yola başvurarak araştırmanın örnekleminde yer almayan kişilere anket formunu dağıtabilir ya da kendisi gelişigüzel bir şekilde soruları cevaplandırabilir ve bu da araştırmanın güvenilirliğinin olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olacaktır. Ancak CATI yönteminde telefonda kiminle görüşüldüğü bellidir ve ses kayıtları dinlenerek anketin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği denetlenebilir. Bu yöntem sağlıklı veriler elde edilmesini sağlayabilir ancak anket formunun yalın, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde katılımcılar soruları net bir şekilde anlamayacak ve doğru cevaplar veremeyeceklerdir. Katılımcıların çok uzun bir telefon görüşmesi için yeterli vakitleri olmayabilir. CATI yöntemi sağlıklı veriler elde edilmesini sağlayabilen bir yöntem olmakla birlikte maliyetlidir. İnternet bağlantısı üzerinden anket yöntemiyle karşılaştırıldığında, CATI yönteminde katılımcılar telefon görüşmesi için müsait olamasalar bileinternet bağlantısı üzerinden anket yöntemiyle seyahat ederken, iş çıkışında toplu taşımada dahi akıllı telefonları üzerinden anketi cevaplandırabilir ya da meşgul olduklarında eğer internet sitesi böyle bir seçenek sunuyorsa ankete daha sonra kaldıkları yerden devam edebilirler. Bu da anket katılımcıları için zaman esnekliği sağlar.

Görüşmeler

Görüşmeler anketlere göre daha kişisel düzeye indirgenmiş çalışmalardır. Kişisel görüşmelerde, görüşmeci cevaplayıcı ile birebir çalışır. Mektupla anketlere göre, görüşmeci birbirini takip eden soruları sorma ve daha derin sorgulama imkanı bulmaktadır. Özellikle aranılan cevaplar düşünce ve izlenimler ile ilgiliyse, görüşmeler genel olarak yanıtlayan için kolaylık sağlamaktadır. Görüşmeler çok zaman alıcı ve kaynak ihtiyacı fazladır. Görüşmeci anketin belirli bir bölümünün ölçümünden sorumlu ve herhangi bir durumda nasıl cevap verilmesi gerektiği konularında iyi eğitim almış olmak zorundadır.

Birçoğumuz telefonla yapılan anket görüşmeleriyle karşılaşmış veya duymuşuzdur. Bu görüşmeler araştırmacıya çok hızlı bilgi edinmeyi sağlar. Kamuoyu yoklamalarının birçoğu telefon görüşmelerine dayanır. Kişisel görüşme anketlerinde olduğu gibi, telefonla anket görüşmeleri de cevaplayıcı ve görüşmeci arasında kişisel temas imkanı tanıyarak, görüşmecinin birbirini takip eden soruları rahatça sorabildiği bir ortam sağlar. Bu arada bu yöntemin büyük dezavantajları da vardır. Birçoğumuzun telefon numarası rehberde bulunmamakla beraber, bazılarımızın telefonu bile yoktur. Bunun yanında insanlar genelde davetsiz gelen telefonlardan hoşlanmazlar. Aynı zamanda telefon görüşmeleri uzun tutulursa yanıtlayanlar kendilerini zorlanmış hissedebilirler.

Anket Yönteminin Seçilmesi

Toplumsal araştırmalarda kullanacağınız anket çeşidini belirlemek vereceğiniz en kritik kararlardan biridir. Sizin bu kararı almanızda yardımcı olacak birçok basit kuralın var olduğunu göreceksiniz. Farklı anket türlerindeki avantaj ve dezavantajlarını dengelemek için akıl yürütmeniz gerekir. Aşağıda yapmaya çalıştığım aklınıza gelecek sorulara değinerek kararınıza yön vermeye yardımcı olacağız.

Popülasyon Konuları

Popülasyon ve ulaşılabilirliği üzerine ilk olarak dikkate almamız gereken konular aşağıdaki gibidir:

• Popülasyonun birer birer sayılması mümkün müdür?

Bazı anketlerde örnekleyeceğimiz grubun bireylerinin tam bir listesine sahip olabiliriz. Ama diğer anketler için bu mümkün değildir. Örneğin, kayıtlı seçmen sayısı veya ehliyet sahibi kişilerin tam bir listesini bulabiliriz, ama evsizlerin kayıtları hiçbir yerde bulunamaz. Bilgisayar verisi ile yapılacak evsizlere ilgili çalışmada, cevaplayıcıları kendiniz bulmanız gerekebilir. Bu türdeki anket çalışmalarında mektup ve görüşme anketlerini kullanamayız.

• Popülasyon okur yazar mı?

Anketleri cevaplayıcıların okuması gerekmektedir. Yetişkin popülasyonu için bu ilk başta basit bir kavram olarak görünebilir. Ama önceden yapılan araştırmalardan öğrendiğimiz kadarıyla yetişkin okur-yazar olmayan oranı çok yüksektir. Eğer anket, teknik ve zor kelimler içeriyorsa, cevaplayıcının belli bir seviyeye kadar okur-yazar olması da yeterli olmaz. Aynı zamanda çocuklar da anketler için hedef kitle olamaz.

• Dil sorunu var mı?

Birçok farklı dilin konuşulduğu dünyada yaşamaktayız. Her toplumda konuşulan ortak dilden farklı dil konuşan bireyler mutlaka vardır. Bazı ülkelerin (Kanada gibi) resmi dili birden fazladır. Yükselen global ekonominin gereği olarak, araştırmalarımıza birden çok ülke ve dil gruplarını katmaktayız. Anketlerin birçok farklı versiyonunu hazırlayabilir miyiz? Mektup anketlerinde cevaplayıcının konuştuğu dili önceden bilebilir miyiz ya da farklı dile çevrilmiş anketleri gönderebilir miyiz? Anket araçlarında kullandığımız önemli işaretlerin kültüre özgü olmadığına emin olabilir miyiz? Sorularımızdaki önemli farklılıklar çevrim sürecinde kaybolabilir mi?

• Popülasyon işbirliği yapacak mı?

Özellikle göçmenler konusunda yapılacak araştırmalar uygulanması zor yöntemleri de beraberinde getirir. Kaçak göçmenlerle ya da onları bulmamıza yardımcı olabilecek kişilerle sık sık görüşmemiz gerekebilir. Neden bu kişilerin bizimle işbirliği yapmasını beklemeliyiz? Araştırmacının hiçbir kötü niyeti olmamasına rağmen, yetkililerin eline geçecek bilgi,cevaplayıcıları yasal olarak önemli bir risk altına sokabilir. Yasadışı veya popüler olmayan hareketler hedef grubumuz içindeyse aynı şeyleri bunlar içinde söyleyebiliriz.

• Coğrafi kısıtlamalar nelerdir?

Ankette ilgilendiğimiz popülasyon birebir görüşmeler yapabilmek için coğrafi olarak çok geniş bir alana mı yayılmıştır? Ülke genelinde bir örnek için mektup anketini göndermemiz mümkündür. Hatta telefonla da anketimizi yürütebiliriz. Eğer cevaplayıcılar coğrafi olarak geniş alandaysa doğrudan ziyaret gerektiren araştırmaların yapılabilme imkanı o derece azalmaktadır.

Örnekleme Konuları

Örneklem bir şekilde temasa geçmeniz gereken gerçek gruptur. Anket çalışmalarımızda dikkatle ele almamız gereken birkaç önemli örneklem sorunumuz vardır.

• Elimizdeki veriler nelerdir?

Örneklem hakkında ne tür bilgilere sahibiz? En son adreslerini ya da telefonlarını biliyor muyuz? İletişim listesi güncel mi?

• Cevaplayıcılar ile uygun zamanda temasa geçebilir miyiz?

Cevaplayıcılarımızı yerinde bulabilir miyiz? Bazıları çok meşguldür, bazıları çok seyahat eder, bazıları da gece vardiyasında çalışır. Güncellenmiş doğru telefon ve adresini bilmemize rağmen, örneklem yerinde bulunmayabilir ya da temasa geçilemeyebilir.

• Cevaplayıcı kimdir?

Çalışmamızdaki cevaplayıcı kimdir? Küçük bir şehirdeki ev halklarını örneklem olarak aldığımızı düşünelim. Ev halkı tümüyle bir cevaplayıcı olamaz. Ev halkındaki belirli bir bireyle mi görüşmek istiyorsunuz? Aile reisi ile mi görüşmek istiyorsunuz (aile reisini nasıl belirleyeceğiz?)? Ev halkının herhangi bir bireyiyle mi görüşmekte isteklisiniz? Ev halkından kapıyı açan ilk yetişkin bireyle görüşeceğinizi mi bildirdiniz? Peki bu kişi sizinle görüşmekte istekli olmayıp, ev halkından başka bir yetişkin sizinle görüşmekte istekliyse? Birkaç aileden oluşan ev halkıyla nasıl görüşeceksiniz? Benzer problemler örnek gruplarda, acentelerde ve şirketlerde ortaya çıkabilir. Bu gibi kurumların herhangi bir bireyiyle mi görüşeceksiniz? Yada sadece insan kaynakları müdürüyle mi görüşeceksiniz? Diyelim ki, görüşmek istediğiniz kişi istekli değil veya katılamayacak, kurumun başka bir üyesini dahil edebilir misiniz?

• Popülasyonun tüm üyeleri örneklem alınabilir mi?

Eğer elimizde popülasyonun eksik bir listesi varsa, bütün bireylerini örnekleme dahil etmek mümkün olmaz. Çeşitli gruplara ait listelerin verilerini güncellemek oldukça zordur. Bireyler taşınmış veya isimlerini değiştirmiş olabilir. Örneklem çerçeve listesinde olmalarına rağmen bireylere ulaşamayabiliriz. Hatta listeye hiç dahil edilmemiş olmaları da mümkündür.

• Yanıtlama oranları problem oluşturur mu?

Popülasyon ve örneklem sorunlarını çözdükten sonra dikkate almamız gereken diğer bir konu ise yanıtlama oranlarıdır. Örneklem içindeki bireylerden bazıları yanıtlamayı tamamen reddedeceklerdir. Diğerleri bütün iyi niyetlerine rağmen yanıtladıkları anketi zamanında göndermeye şans bulamazlar. Görüşme randevunuzu unutan hatta anketi yanlış yanıtlayanlar ve nereye koyduğunu bulamayanlar olacaktır. Anket araştırmasında karşılaşacağımız sorunlar arasında en zor olanı düşük yanıtlama oranıdır. İyi tasarlanmış bir anket de bütün çabalarımızı boşa çıkartabilir.

• Hangi tür sorular sorabiliriz?

Kişisel sorulara mı yöneleceksiniz? Cevaplarda birçok detaya inmeniz gerekecek mi? Önemli ve en çok verilen yanıtları önceden tahmin ederek, makul ve karmaşık olmayan sorular mı geliştireceksiniz?

• Sorular ne kadar karmaşık olabilir?

Bazı durumlarda karmaşık konularla karşı karşıya kalabiliriz. Bu gibi durumlarda sormak istediğimiz sorular birçok bölümden oluşacaktır. Soruları kollara ayırarak alt bölümler halinde sunmamız gerekebilir.

• Örtülü sorular gerekecek mi?

Örtülü soru, cevaplayıcının sorunuza cevap vermede yeterli olup olmadığını belirlemenizi sağlamada ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, cevaplayıcının programı kullanma konusunda deneyimi olup olmadığını öğrenmeden spesifik bir bilgisayar programı hakkında soru sormanız mantıklı olmayacaktır. Bazen çeşitli değişkenler hakkında soruları örtmemiz gerekir (yaş, cinsiyet, deneyim vb.). Örtme işlemi karmaşıklaştıkça, cevaplayıcıyı yanıltmadan kalem-kağıt aracına bağlı kalma olasılığı azalacaktır.

• Soruların dizimi kontrol edilebilir mi?

Anket çalışmamız oluşumundan itibaren mantıklı soru dizilimine sahip olmalıdır. Araştırmacı soruların mantıklı bir şekilde akışını dikkate alarak anket formunu tasarlamalıdır. Yoksa üzerinde kolaylıkla uzlaşamayacağınız takip sorularını içeren deneme çalışmaları mı yapıyorsunuz?

• Ne kadar uzun sorular soracağız?

Anket formunda çok uzun sorular sormak, soruların anlaşılabilirliğini olumsuz yönde etkiler. Buna ek olarak katılımcılar çok uzun bir anket formuyla karşılaştıklarında ankete katılmak için yeterli vakitleri olmadığını belirterek araştırmaya katılmayı reddedebilir. Eğer konunuz karmaşık ise cevaplayıcıya detaylı altyapı sunmanız gerekmektedir. Telefonla yaptığınız görüşmede cevaplayıcının sorularınızı cevaplamak üzere uzun bir süre beklemesini umuyor musunuz?

• Uzun cevaplar kullanılacak mı?

İnsanlara kullandıkları farklı bilgisayar donanımları hakkında soru yöneltirseniz, uzun bir yanıt listesi elde etmek durumundasınız (CD-ROM Sürücüsü, floppy sürücüsü, fare, touch pad, modem, network bağlantısı, harici hoparlörler vs.). Açıkçası, kısa bir telefon görüşmesinde bu konuların her birine değinmek güçleşir.

İçerik Konuları

Çalışmanızın içeriği kullanacağınız farklı araştırma yöntemleri için bazı zorluklar çıkarabilir.

• Cevaplayıcıların konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenebilir mi?

Araştırma katılımcılarının konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlıklı araştırma sonuçlarına ulaşmak için gerekli bir faktördür. Cevaplayıcı gelişmeleri takip etmiyorsa (örn. gazete okuyarak, haber bültenleri izleyerek veya başkalarıyla konuşarak), hakkında soru sormak istediğiniz konu üzerine en ufak bir bilgi sahibi olmayabilir. Veya eğer aile bütçesi hakkında bir çalışma yapmak istiyorsanız ve düzenli olarak faturaları ödemeyen bir eşle konuşuyorsanız, sorularınızı cevaplayacak bilgiye sahip olmayabilirler.

• Cevaplayıcı kayıtlara başvurma gereği duyabilir mi?

Ne hakkında sorular yönelttiğinizi anlamış olsa dahi kesin bir yanıt alabilmek için cevaplayıcıların kayıtlara başvurmasına izin verme gereği hissedebilirsiniz. Mesela, geçtiğimiz ay gıda için ne kadar para harcadıklarını sorduğunuzda, kişisel çek ve kredi kartı kayıtlarına bakma ihtiyacı duyabilirler. Bu durumda, cevaplayıcının sizi bekletirken bazı bilgileri aramak zorunda olduğu bir görüşme içerisinde bulunmak istemezsiniz (cevaplayıcılar de bu durumdan hoşnut olmayacaklardır).

Önyargı Konuları

İnsanlar kendi önyargı ve hükümleri ile araştırmalara katılmaktadır. Bazen, belirli tarzdaki anket yöntemleri sayesinde bu önyargılar büyük problemler doğurmazlar.

• Sosyal isteklilikten kaçınılabilir mi?

Cevaplayıcılar genellikle diğerlerinin gözünde “iyi” gözükmek isterler. Hiçbirimiz cevabı bilmiyormuş gibi görünmek istemez. Utandırıcı hiçbir şey söylemek istemeyiz. İnsanları bu şekilde bir konuma sokacak bilgiler hakkında soru yöneltirseniz, size doğruyu söylemeyebilirler, veya cevabı farklı vererek daha iyi görünmelerini sağlarlar. Bu durum, görüşmeci ile canlı olarak yüz yüze veya telefonda görüştüklerinde daha önemli bir problem doğurabilir.

• Görüşmecinin çarpıtması veya müdahalesi kontrol edilebilir mi?

Görüşmeci de görüşmenin çarpıtılmasına neden olabilir. Cevaplayıcıları sıkıştırıcı sorular sormayabilir. Cevaplayıcıların güçlü fikirleri olduğu konuları dikkatle dinlemeyebilir. Önceki yanıtlara dayanarak görüşmecinin ne diyeceği konusunda, doğru olmasa bile, yargıda bulunabilir.

• Hatalı cevaplayıcılardan kaçınılabilir mi?

Mektup anketleri ile kimin gerçekten ankete katıldığını bilmek zordur. Evin reisi mi yoksa başkası mı anketi tamamlamıştır? Yanıtları gerçekten CEO mu vermiştir, yoksa bu görevi altında çalışanlardan birine mi vermiştir? Telefonda konuştuğunuz kişi gerçekten size kim olduğunu söyleyen kişinin kendisi midir? En azından kişisel görüşmelerde, kiminle görüştüğünüzü bilmenize dair makul şansınız mevcuttur. Mektup anketlerinde veya telefon mülakatlarında, durum böyle olmayabilir.

Yönetimsel Konular

Son olarak, çalışmanız için anket metodunuzun fizibilitesini değerlendirmelisiniz.

• Maliyetler

Maliyet, anket çeşidini seçmede ana belirleyici etkendir. Kişisel görüşmeler yapmayı tercih ediyor olabilirsiniz fakat görüşmeciler için gerekli olan yüksek eğitim ve maaş giderlerini karşılayamayabilirsiniz. Geniş bir postalama aktivitesinde bulunmak isteyebilirsiniz fakat gereken harcamaları karşılayamayabilirsiniz.

• Olanaklar

Çalışmanızı işlemek ve yönetmek için gerekli olanaklara sahip olmanız gereklidir. Telefon görüşmelerinde, iyi donanımlı telefon anketi olanaklarına sahip misiniz? “Focus” (odak) grupları ağırlayabileceğiniz rahat ve ulaşılabilir bir odaya ya da mekana sahip misiniz? Cevapları kaydedebileceğimiz ve işleyebileceğiniz donanıma sahip misiniz?

• Zaman

Bazı tip anketler diğerlerinden daha fazla zaman alır. Cevaplara acil olarak ihtiyacınız var mı (tek gecelik kamuoyu oylaması gibi)? Posta anketlerini göndermek, hatırlatıcıları takip etmek ve postayla cevapları geri alabilmek için gereken zamanı hesapladınız mı? Yaklaşımınızı sınamanız için yeterli sayıdaki kişisel görüşmelerinize yeterli zaman ayırabiliyor musunuz?

• Personel

Değişik tip anketler değişik tipte personel talebi doğurur. Görüşmeler motive olmuş ve iyi eğitim sahibi görüşmecileri gerektirir. Grup anketleri, grubu teşvik etme konusunda eğitim görmüş insanlar gerektirir. Bazı çalışmalar, görüşmecide belli seviyede uzmanlık gerektiren teknik konularda olabilir.

Görüldüğü gibi, çalışmanızda ne tarz anket yöntemi kullanacağınızı seçerken dikkate almanız gereken birçok konu vardır. Birçok açıdan bu kararı vermenizi sağlayan kolay ve açık bir yol yoktur. En iyi olan bir yaklaşım mevcut olmayabilir. Avantajların ve dezavantajların bir analizini yapmanız gerekebilir. Burada sizin değerlendirmeniz de işin içerisindedir. Tıpatıp aynı problem veya konu için, iki uzman araştırmacı tamamen farklı anket metotlarını seçebilir. Fakat uygun olmayan veya koşullara uymayan bir metot seçerseniz, araçları ve soruları seçmeden önce çalışmayı mahvedebilirsiniz.

Kaynak: https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/bilimsel_arastirma_teknikleri/10/index.html#konu-2

Adres

Yeşilce mah. Yunus Emre cad. No:8/1 Kağıthane İstanbul

Telefon

0212 621 37 51
0505 010 2356

E-Mail Adresi

info@monket.com.tr

Sosyal Ağlar
Anket Ver